Färdtjänst

Beställning av färdtjänst

Färdtjänstresor med taxi, specialfordon eller bårbil beställer du hos

Sverigetaxi Boden – tel 0921-782 00

Färdtjänstavgifter

Gäller från 2020-01-09

Km avstånd Kronor
0-10 44
11-20 69
21-30 86
31-40 117
41-50 137
51-60 161
61-70 185
71-80 201
81-90 224
91-100 249
101-110 270
111-120 288
121-130 311
131-140 333
141-150 351
151-160 374
161-170 390
171-180 411
181-190 431
191-200 450
Barn och ungdom

Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till hela kronor. Barn under sju år betalar ingen egenavgift.

Arbetsresor/studieresor

Den som beviljats arbetsresor eller studieresor får 20 % i rabatt på resorna.

Resa med sällskap

Ledsagare och vårdpersonal följer med gratis. Barn under 10 år får följa med gratis om det finns plats.
Medresenär får följa med, men betalar egenavgift till entreprenören.

Resegaranti

Vid försening mer än 15 minuter från överenskommen tid, behöver resenären inte betala någon egenavgift.
Vid eventuell tvist är det entreprenören som ska visa att de inte har varit försenade.
Regeln gäller endast för resor inom kommunen.

Uträkning egenavgift

Kommunens egenavgift för färdtjänst följer Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelresor, plus 50 % i påslag.
Utjämning sker uppåt till närmast hela kronor.

Barn och ungdom

Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till hela kronor. Barn under sju år betalar ingen egenavgift.

Arbetsresor/studieresor

Den som beviljats arbetsresor eller studieresor får 20 % i rabatt på resorna.

Resa med sällskap

Ledsagare och vårdpersonal följer med gratis. Barn under 10 år får följa med gratis om det finns plats.
Medresenär får följa med, men betalar egenavgift till entreprenören.

Resegaranti

Vid försening mer än 15 minuter från överenskommen tid, behöver resenären inte betala någon egenavgift.
Vid eventuell tvist är det entreprenören som ska visa att de inte har varit försenade.
Regeln gäller endast

Uträkning egenavgift

Kommunens egenavgift för färdtjänst följer Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelresor, plus 50 % i påslag.
Utjämning sker uppåt till närmast hela kronor.